Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Stowarzyszenia

Żuromińskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Plan Szansa”

Opublikowano .

Siedziba: ul. Warszawska 4; 09-300 Żuromin;

Numer KRS: 0000237493, Data rejestracji: 06.07.2005r.

Cele działania :

  • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
  • Promowanie powiatu żuromińskiego i jego mieszkańców.
  • Inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie kultury, edukacji, gospodarki, sportu i turystyki.
  • Budowanie świadomości obywatelskiej społeczeństwa.
  • Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
  • Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
  • Podejmowanie współpracy z samorządem terytorialnym i podległym jemu jednostkom wraz
    z administracją państwową, a także z organizacjami pozarządowymi.

Prezes: Beata Leszczyńska

e-max.it: your social media marketing partner