Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE "CZTERY ŁAPY"

Opublikowano .

Siedziba: 09-300 Żuromin ul. Wyzwolenia 53

Nr KRS: 0000885855 Data rejestracji: 25.02.2021 r.

Cel działania:

  • Szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt
  • Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi
  • Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt, a także czipowanie
  • Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją i innymi organami państwowymi
  • Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach
  • Kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt
  • Propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

Prezes: Agnieszka Maliszewska

e-max.it: your social media marketing partner