Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ "POLŚWIN"

Opublikowano .

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ "POLŚWIN"

Siedziba: Brudnice, ul. Lidzbarska 28, 09-300 Żuromin

Nr KRS: 0000842288

Cele działania:

1) organizowanie współpracy w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym z hodowcami, dostawcami, lekarzami weterynarii, inspekcjami weterynarii, administracją oraz organami władzy publicznej;

2) promocja odpowiedzilanej produkcji i warunków hodowli trzody chlewnej;

3) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec organów władz i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych;

4) organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy wśród swych członków;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez podnoszenie wiedzy hodowców trzody chlewnej;

6) występowanie w imieniu i w interesie pojedynczych członków i udzielanie im pomocy w indywidualnych problemach;

7) uczestniczenie w integracji rolnictwa polskiego z krajami unii europejskiej,

Prezes: Jan Jegliński
e-max.it: your social media marketing partner