kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2016

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 31/2016 Starosty Żuromińskiego z dnia 10.06.2016r. ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od dnia 19.07.2016r. do dnia 02.08.2016r. w miejscowości Gorzewo, 09-500 Gostynin, woj.  mazowieckie, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2016 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
e-max.it: your social media marketing partner