Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Komunikaty i ostrzeżenia

Zmiana Ostrzeżenia Nr 74/1 - Intensywne opady śniegu/1

Opublikowano .

clip_image002.jpg

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 74/1

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 74 wydanego dnia 29.11.2017 o godz. 15:48
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 13:30 dnia 30.11.2017 do godz. 01:00 dnia 01.12.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Od chwili wydania zmiany ostrzeżenia prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na całym obszarze województwa wyniesie od 8 cm do 13 cm. Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od początku opadów (w czwartek rano) do końca ważności ostrzeżenia wyniesie od 10 cm do 15 cm, lokalnie 20 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Aktualizacja dotyczy wydłużenia czasu ważności ostrzeżenia oraz zwiększenia prognozy przyrostu pokrywy śnieżnej.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk
Godzina i data wydania: godz. 14:00 dnia 30.11.2017

Stopień zagrożenia

Opis

3 Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
2 Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Groźne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
1 Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej 
e-max.it: your social media marketing partner