Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Komunikaty i ostrzeżenia

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń – ostrzeżenie dla Mazowsza ważne do 23.11.2017 r.

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego otrzymało informację od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczącą utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (Pył zawieszony PM2,5 i PM10) w województwie mazowieckim wydane zostało ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza (najniższe w trójstopniowej skali). Ostrzeżenie obowiązuje do 23 listopada br..
W trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in.: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, 
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • zaniechać palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

e-max.it: your social media marketing partner