AKTUALNOŚCI

XX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 28 września odbyła się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XIX/2016  z obrad Sesji.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowaniu operacji: Scalenie
  i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, w ramach poddziałania ”Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

Prace modernizacyjne w budynku na ulicy Olszewskiej na ukończeniu

Opublikowano dnia .

Na zlecenie Powiatu Żuromińskiego trwają prace w zespole budynków biurowych z częścią mieszkalną przy ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie polegające na :
 • Wykonaniu robót budowlanych  remontu pomieszczeń biurowych,
 • Remoncie instalacji centralnego ogrzewania,
 • Wymianie instalacji elektrycznej,
 • Wykonaniu sieci elektryczno-logicznej (LAN),zintegrowanej  instalacji alarmowej i sygnalizacji ppoż. oraz  instalacji telefonicznej

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, 09-400 Płock, Maszewo Duże, Ul. Dębowa 37. Prace po udzieleniu firmie przez Zarządu Powiatu zlecenia prac uzupełniających mają zostać ukońćzone do dnia 6 października 2016r.

IMG 9905IMG 9906IMG 9907IMG 9908IMG 9909IMG 9910IMG 9911IMG 9912IMG 9913IMG 9914

Pobór krwi w październiku

Opublikowano dnia .

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Żurominie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi informuje, iż w dniu 09.10.2016r. w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędzie się pobór krwi w stacji opieki Caritas w Żurominie. Wszystkich zainteresowanych oddaniem krwi zapraszamy.

Jerzy Bucholski
Kierownikow Biura Zarządu Rejonowego PCK w Żurominie

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Opublikowano dnia .

Narodowy Dzień Sportu już 1 października w Żurominie

Opublikowano dnia .

Fundacja Zwalcz Nudę oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki zapraszają na czwartą odsłonę ogólnopolskiej inicjatywy. Narodowy Dzień Sportu 2016 to tysiące bezpłatnych treningów na terenie całej Polski, dostępnych dla wszystkich chętnych.

W tym roku po raz kolejny do imprezy dołączył Żuromin.  W ramach IV Narodowego Dnia Sportu swoje drzwi, dla wszystkich chętnych, nieodpłatnie otworzy kilkanaście obiektów.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny - obowiązuje jedynie rejestracja na stronie www.zapisynds.pl.

Ideą jest promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.

docinformacja_prasowa_NDS_zuromin.doc476.5 KB

Plakat NDS