AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Powiatową Radą Pożytku Publicznego dotyczącego projektu programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego 2015-2018

Opublikowano dnia .

W dniu 10 grudnia 2014r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędzie się spotkanie z Powiatową Radą Pożytku Publicznego dotyczącego projektu programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego 2015-2018. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 6 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Jarosław Gałka
Kierownik Referatu Zarzadzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Żurominie

Kondolencje

Opublikowano dnia .

23391 1 1414068476
Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie
Pana podinsp. mgr Marka Lewandowskiego

Kondolencje rodzinie składają

Starosta Żuromiński
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Żurominie

Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

Opublikowano dnia .

Za oknami złota polska jesień w pełnej krasie. To doskonały czas, aby wyruszyć na Mazowsze w poszukiwaniu przygód. Być może w trakcie swoich wędrówek natkniesz się na zabytek, w którym zachował się klimat minionych epok i o którym krążą legendy? Zamki i pałace, dwory czy stare ruiny tylko czekają na to, aby je odkryć.

Niektóre z tych miejsc mogą być nawiedzone i warto byłoby sprawdzić, co w nich straszy. Szczególnie, że zgodnie z pradawnymi wierzeniami w czasie obchodzonego niedawno święta zmarłych dusze przybywają z zaświatów... Jeśli więc zobaczysz ducha, złap go - uwiecznij na fotografii i opisz, jaką tajemnicę skrywa. Autorzy najlepszych zdjęć i tekstów zostaną nagrodzeni.

Informacja nt. przebiegu konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano dnia .

Na podstawie §6 Uchwały Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2014r., poz. 1848) informuję, iż w toku konsultacji społecznych nie zostały wniesione żadne uwagi ani opinie w odniesieniu do Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

Przewodniczący konsultacji
Joanna Jucewicz-Morawska