AKTUALNOŚCI

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano dnia .

W dniu 17 października 2014r. Starosta Żuromiński  Janusz Welenc wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej  nauczycielom  oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński .

Posiedzenie komisji konkursowej Konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”

Opublikowano dnia .

W dniu 10 października 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Konkursu fotograficznego „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”.

Celem konkursu było:

  • utrwalenie w fotografii piękna powiatu żuromińskiego oraz pokazanie go, jako atrakcyjnego przyrodniczo,
  • poznawanie i rozpowszechnianie walorów przyrodniczych terenu powiatu żuromińskiego,
  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków powiatu żuromińskiego,
  • pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

Konkurs zorganizowany był w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

Posiedzenie komisji w sprawie wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w powiecie żuromińskim

Opublikowano dnia .

W dniu 01.09.2014 roku odbyło się posiedzenie komisji w sprawie wyboru najlepszego gospodarstwa rolnego w powiecie żuromińskim. Celem konkursu była popularyzacja osiągnięć zawodowych i społecznych rolników z terenu Powiatu Żuromińskiego, wyróżnienie osób aktywnych i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie także kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi. Konkurs zorganizowany był w dwóch kategoriach: produkcja trzody chlewnej i produkcja bydła mlecznego. W kategorii produkcja trzody chlewnej przystąpiły cztery gospodarstwa rolne, a w kategorii produkcja bydła mlecznego przystąpiło pięć gospodarstw rolnych.

Komunikat ARR- Termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dla plantacji i upraw

Opublikowano dnia .

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW  O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA

Agencja Rynku Rolnego przypomina  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne  

Agencja Rynku Rolnego informuje iż kończą się  kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek.
Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty.

Liczy się data stempla pocztowego .

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji pod zakładką EMBARGO ROSYJSKIE.

www.arr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego

Nowy ciągnik dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano dnia .

W dniu 17.09.2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej wzbogacił się o nowy ciągnik rolniczo-ogrodniczy FOTON TB404C (rok produkcji 2014), zakupiony za kwotę 58 000 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 42 500 zł, budżet Powiatu Żuromińskiego - 8 000 zł, dochody własne szkoły - 7 500 zł. Ciągnik posłuży jako pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu technika architektury krajobrazu: prace ogrodnicze, wykonywanie projektów, pielęgnacja parków, prace dendrologiczne, nauka jazdy, itd.