AKTUALNOŚCI

Informacja i druk powiadomienia dla rolników poszkodowanych wskutek embarga rosyjskiego

Opublikowano dnia .

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

Producenci z terenu woj. mazowieckiego składają powiadomienia w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, Al. J. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa

Druk powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej ARR pod tym adresem.

Szczegóły dotyczące asortymentu, wysokości stawek oraz sposobu realizacji mechanizmu będą ogłoszone po publikacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Mistrzostwa Europy Niewidomych i Niepełnosprawnych w Warcaby 100-polowe zakończone

Opublikowano dnia .

W dniu 21 sierpnia 2014r. zakończyły się IV MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET I MĘŻCZYZN, OSÓB NIEWIDOMYCH, SŁABO WIDZĄCYCH, GŁUCHONIEMYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W WARCABACH STUPOLOWYCH, które odbyły się w tym roku w Żurominie w hali sportowej przy LO w Żurominie. Była to już ósma międzynarodowa impreza w warcaby stupolowe na terenie powiatu żuromińskiego. W zawodach wzięlo udział 45 zawodników z sześciu krajów w tym z Polski. W turnieju wystartowało siedmiu Polaków w tym dwóch mieszkańców Powiatu Żuromińskiego Pan Zdzisław Bejger oraz Pan Sławomir Żołnowski. Organizatorem mistrzostw był Mazowiecki Okręgowy Związek Warcabowy oraz Związek Stowarzyszeń Sportowych ''Sprawni Razem'', Polski Związek Olimpijski Głuchoniemych, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Żurominie i Żuromińskie Centrum Kultury. Sędzią głównym mistrzostw był Pan Ivan Ilnicki z Ukrainy, natomiast arbitrem Pan Leszek Pętlicki z Polski. Ceremonia uhonorowania laureatów ropoczęła się w dniu zakończenia zawodów o godzinie 16-tej, w której udział wzięli Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski oraz Starostwa Żuromiński Janusz Welenc. Starostwo Powiatowe w Żurominie ufundowało puchary i medale dla laureatów.

Wyniki mistrzostw dostępne są pod adresem http://www.chessarbiter.com/turnieje_warcaby/2014/f_3948/

Umowa na przebudowę drogi powiatowej w Kuczborku i przebudowę drogi Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork podpisana

Opublikowano dnia .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 sierpnia 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki– Nidzgora w m. – Kuczbork i nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Spółka z o.o. ul.Targowa 21, 09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości 1.728.781,24zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 05.11.2014r.

Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo

Opublikowano dnia .

W dniu 14.08.2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Wójtem Gminy Siemiątkowo umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przy remoncie chodnika w m. Siemiątkowo Zadanie zakresem obejmuje remont chodnika po stronie lewej w ciągu drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – od centrum miejscowości w kierunku kościoła parafialnego. Obowiązkiem Powiatu Żuromińskiego jest udostępnienie Gminie Siemiątkowo placu budowy na czas wykonania robót oraz protokolarnego przekazania materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki oraz obrzeża chodnikowe) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Gmina Siemiątkowo udzieli natomiast pomocy Powiatowi Żuromińskiemu w postaci materiałów budowlanych (piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzętu oraz robocizny. Wykonanie robót budowlanych ustalono do dnia 30.11.2014r. Szacunkowa wartość robót wynosi około 100 tys. zł.