AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dofinansowanie konkursu ekologicznego

Opublikowano dnia .

W dniu 04-09-2014 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania: „ Konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów szkół powiatu żuromińskiego ” (całkowity koszt zadania 16.349,00 zł w tym dotacja z WFOS i GW 10.000,00 zł). 

tablica

Zakończono przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszewo – Dębsk

Opublikowano dnia .

W dniu 25 września 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk”. Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 656 493,21 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100). Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy i Miasta Żuromin w wysokości 380 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo zakończona

Opublikowano dnia .

W dniu 25 września 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo”. Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 437 536,04 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 04/100). Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 250 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Zbiórka krwi w Raciążu

Opublikowano dnia .

Nie bądź żyła, oddaj krew" - to hasło przyświeca naszej szczytnej akcji jaką jest przekazywanie najcenniejszego daru innemu człowiekowi czyli krwi. Zbiórka krwi, jak i inne szczytne akcje odbędą sie w Raciążu Pl. A. Mickiewicza (Mały Park) od godz. 12:00 do godz. 17:00.

Inne przewidziane akcje oraz działania to :
- Rejestracja dawców szpiku - fundacja DKMS
- Bezpłatne badania - Namiot SPZOZ
- Namiot DKMS
- Namiot HDK
- Gry, konkursy, zabawy dla dzieci i dorosłych

Po całej akcji zapraszamy wszystkich chętnych na koncert, który odbędzie sie o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu ul. Parkowa 14. Na sali widowiskowej MCKSiR wystąpią takie zespoły jak : FARBEN LEHRE, RAGGAFAYA, KOMPANIJA REGGAE SOUND & Piter Parker

ZA UPUSZCZONĄ KREW -20% NA KONCERT.

BILETY NA KONCERT MOŻNA NABYĆ W SEKRETARIACIE MCKSIR UL. PARKOWA 14.
CENA BILETU TO 25 ZŁ .

POZDRAWIAMY I ZAPRASZAMY!!
Miejskie Centrum Kultury w Raciążu

wampiriada ok raggafaya plakat_mini_kamapnia

Spotkanie integracyjne - projekt Równe Szanse

Opublikowano dnia .

W dniu 25 września 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie to kończyło realizację projektu systemowego w latach 2008-2014. W tym czasie różnymi formami wsparcia z zakresu aktywnej integracji objętych zostało 144 mieszkańców powiatu żuromińskiego.

Więcej informacji na stronie PCPR pod adresem http://pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/91-spotkanie-integracyjne-projekt-rowne-szanse

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie

Opublikowano dnia .

Z dniem 18 września 2014 roku nastąpiła zmiana Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji odwołał dotychczasowego Komendanta mł. insp. Piotra Leonarcika oraz powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie - insp. Witolda Lemańskiego. Przekazanie Komendy nowemu Komendantowi nastąpiło w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Cezarego Popławskiego.

"Zielona Mila" dla biegaczy zakończona

Opublikowano dnia .

20 września w w Konopatach odbyła się impreza sportowa pn. "Zielona Mila". Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw. Jej patronem honorowym został Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Żuromińskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Urząd Gminy Lubowidz oraz Nadleśnictwo Lidzbark. W imprezie podczas uhonorowania laureatów uczestniczył Starosta Żuromiński Janusz Welenc, który wręczył zawodnikom nagrody ufundowane m.in. przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Więcej informacji na portalu zuromin24.pl.