Informujemy, iż w dniu 24.12.2014r. (Wigilia) Urząd Starostwa Powiatowego w Żurominie czynny będzie do godziny 12:00.

AKTUALNOŚCI

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Opublikowano dnia .

W dniu 18 grudnia 2014r. w Żuromińskim Centrum Kultury odbył się etap rejonowy XXIII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Do Olimpiady zgłosiło się 7 szkół gimnazjalnych i 4 szkoły ponadgimnazjalne, które zgodnie z regulaminem, po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, wytypowały po jednym przedstawicielu.

Pomoc materialna dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży przyznana

Opublikowano dnia .

W dniu 10 grudnia 2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podjął Uchwałę w sprawie przyznania pomocy materialnej uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Pomoc materialną w wysokości 200 zł na jednego ucznia przyznano 176 uczniom, w tym:

  • 18 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  • 25 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  • 67 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
  • 43 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  • 23 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Środki finansowe na przyznaną pomoc materialną w kwocie 35 200 zł pochodzą w całości ze środków własnych budżetu powiatu. 

E-PUNKT – pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego

Opublikowano dnia .

Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.

Promocja 28 numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

Opublikowano dnia .

5 grudnia w muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miała miejsce promocja 28. numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych, wydawnictwa od 21 lat dostarczającego zainteresowanym historią regionalną wielu ciekawych materiałów dotyczących Bieżunia i okolic.

Modernizacja-Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

Opublikowano dnia .

Przedmiotem zakończonej 7 października 2014r inwestycji w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu była przebudowa istniejącego systemu grzewczego opartego na kotłach opalanych węglem kamiennym na ekonomiczną i ekologiczną kotłownię opartą na dwóch kotłach opalanych peletem o mocy 2x75 kW każdy. Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt inwestycji wyniósł 88 369,40 zł. Wykonawcą inwestycji była firma z Świedziebni EKO-INSTAL Michał Wiśniewski.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

Opublikowano dnia .

W dniu 4 grudnia 2014r.  w  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom Mirosław Kożlakiewicz Poseł na Sejm RP, Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły z terenu działania delegatury. Stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński to:

  1. Aleksandra Krzesińska  - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w  Żurominie
  2. Paulina Zajdzińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  3. Edyta Grześkiewicz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  4. Albert Mariusz Telak – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  5. Bartosz Lorenc – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.