AKTUALNOŚCI

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 2014

Opublikowano dnia .

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizowany jest już po raz dziewiętnasty. Za rok odbędzie się dwudziesta jubileuszowa edycja. Jego celem jest ukazanie unikalnych wartości twórczości Stefana Gołębiowskiego, promocja amatorskiej ekspresji artystycznej dzieci i młodzieży oraz krzewienie idei patriotyzmu lokalnego. 

Konkurs poezji jest swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia. Mowa o Stefanie Gołębiowskim (ps. artystyczny "Jan Smutek") - pecie, tłumaczu Dzieł Wszystkich Horacego, społeczniku, pośle na sejm oraz założycielu, wieloletnim dyrektorze i nauczycielu gimnazjum, a następnie liceum w Bieżuniu.

Muzeum w Bieżuniu chcąc podnieść rangę organizowanemu przedsięwzięciu, od kilku lat, występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o objęcie Konkursu Honorowym Patronatem. W roku bieżącym został on zarejestrowany pod numerem: 131/14/P.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej http://mwmskansen.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Wojewódzkim Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiowskiego pod Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
organizowanym przez naszą instytucję.

Uwaga! Rekompensaty za koszty transportu i pakowania

Opublikowano dnia .

Agencja Rynku Rolnego  informuje, że koszty transportu i pakowania  przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji, zarówno w przypadku działań realizowanych przez organizacje producentów (realizujących programy operacyjne), jaki i producentów indywidualnych, będą rekompensowane ze środków finansowych UE.

Więcej na stronie ARR.

Uroczystości związane z upamiętnieniem Bohaterów Powstania Styczniowego

Opublikowano dnia .

4 września 2014 roku zjednoczone, wielomiesięczne przygotowania członków Żuromińskiej Grupy Historycznej oraz pracowników Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zostały ukoronowane obchodami upamiętniającymi Bohaterów Powstania Styczniowego na Północnym Mazowszu. Uroczystości rozpoczęły się w Jakubowie pod Chromakowem, w miejscu największej bitwy partyzanckiej Północnego Mazowsza oraz miejscu kaźni 120 osób spalonych żywcem w budynku dworskiej owczarni, gdzie odsłonięty i poświęcony został obelisk zaprojektowany i wykonany przez członków Żuromińskiej Grupy Historycznej w składzie Tadeusz Manista, Marek Oryl, Sławomir Topolewski, Mariusz Czarnomski, Marcin Jabłoński oraz Adam Ejnik. Uroczystość prowadzoną przez Komendanta Powiatowego Hufca ZHP w Żurominie harcmistrza Henryka Czeczko, zaszczycili swoją obecnością m.in. senator RP Jan Maria Jackowski, radny wojewódzki Benedykt Pszczółkowski, profesor Ryszard Juszkiewicz, starosta sierpecki Jan Laskowski, wicestarosta żuromiński Mieczysław Olszlegier, wójt Gminy Lutocin Ryszard Gałka, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, kierownik Działu Historycznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Bogumiła Umińska, Dyrektor ZPO w Bieżuniu Marek Cimochowski, dyrektor LO w Bieżuniu Krzysztof Jabłoński, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz, były dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie Andrzej Grzymkowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, a także nauczyciele, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy okolicznych wsi. W obecności pocztów sztandarowych reprezentujących bieżuńskie szkoły, OSP Bieżuń, Kombatantów Koła w Bieżuniu oraz Parafialnej Grupy Rekonstrukcyjnej z Mochowa pod dowództwem ks. proboszcza Grzegorza Mirzejewskiego, uczestnicy uroczystości wysłuchali referatu Marka Oryla przypominającego okoliczności wydarzeń z sierpnia 1863 roku. Głos zabrali także senator Jan Maria Jackowski, profesor Ryszard Juszkiewicz, radny Benedykt Pszczółkowski oraz kierownik Jerzy Piotrowski, który odczytał adres przesłany na ręce organizatorów przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed obeliskiem. Parafialna Grupa Rekonstrukcyjna z Mochowa oddała salwę honorową z zabytkowej broni na cześć poległych powstańców. Uroczystości przy obelisku zakończyła msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii Lutocin Wiesława Barańskiego oraz proboszcza i dziekana żuromińskiego ks. kanonika Kazimierza Kowalskiego, który wygłosił okolicznościową homilię.

Dożynki Województwa Mazowieckiego 2014

Opublikowano dnia .

W dniu 07 września br. W Staroźrebach odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego Diecezji Płockiej, Powiatu Płockiego i Gminy Staroźreby. To największa tego typu impreza rolnicza na Mazowszu, która ma na celu pielęgnowanie rodzimych tradycji, ale przede wszystkim jest podziękowaniem składanym przez rolników za tegoroczne plony. Jednym z najważniejszych elementów imprezy była prezentacja wieńców dożynkowych, wykonanych z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów. W dożynkach, jak co roku uczestniczyła delegacja Powiatu Żuromińskiego w składzie: Państwo Aurelia i Waldemar Skuza rolnicy zam. Bagienice Duże gmina Kuczbork Osada - Starostowie Delegacji Dożynkowej, Starosta Żuromiński Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński Mieczysław Olszlegier, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Rzymowski Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie Zofia Małgorzata Dobies oraz pracownicy Starostwa. Podczas uroczystości dożynkowych odbył się konkurs na najładniejszy wieniec wykonany w stylu tradycyjnym – wieniec delegacji powiatu żuromińskiego zdobył wyróżnienie.