AKTUALNOŚCI

Finał Konkursu Ortograficznego

Opublikowano dnia .

W wyniku przeprowadzonego w dniu 26 marca br.  finału XIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2015 r. oraz miejsce drugie i trzecie w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

 1. Aleksandra Pudlak – Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa w Żurominie – I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2015 r.
 2. Klaudia Cywińska - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie – II miejsce
 3. Weronika Pawlak – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sławęcinie – III miejsce

Gimnazja

 1. Magdalena Dobiesz – Zespół Szkół w Lubowidzu – I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2015r.
 2. Aleksandra Budka – Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie – II miejsce
 3. Anna Królikowska - Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum nr 2 w Żurominie – III miejsce

Szkoły Ponadgimnazjalne

 1. Tomasz Domeracki - Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu - I miejsce – Powiatowy Mistrz Ortografii 2015 r.
 2. Aleksandra Kulwicka - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie – II miejsce
 3. Aleksandra Krzesińska – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie – III miejsce

Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 24 marca 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.

Zaplanowany został następujący porządek spotkania:

 1. Wręczenie aktów powołania członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 01.10.2014 r..
 3. Sprawozdanie z realizacji „ Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego 2011 -2014” za rok 2014.
 4. Akcja „BEZPIECZNE FERIE 2015” – podsumowanie działań zrealizowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże.
 5. Wolne wnioski

Powołano Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie

Opublikowano dnia .

4 marca 2015 r. Rada Powiatu Żuromińskiego powołała Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Jej skład przedstawia się następująco: Jerzy Rzymowski – przewodniczący, członkowie: Aneta Goliat, Joanna Zdzisława Olszewska-Firlej, Bernard Jabłoński, Ireneusz Rejmus, Jacek Grzybicki, Ryszard Gałka, Joanna Jucewicz-Morawska, Krzysztof Jakubowski.

Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego (powiatu żuromińskiego) oraz organem doradczym dyrektora SPZZOZ w Żurominie. Jej celem jest podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie oraz sprawowanie społecznej kontroli nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przez SPZZOZ w Żurominie.

20 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej, podczas której akty powołania nowo wybranym członkom wręczył Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich.