AKTUALNOŚCI

Wyróżnienie dla powiatu żuromińskiego w konkursie Ekopozytyw Mazowsza

Opublikowano dnia .

Starosta Żuromiński Janusz Welenc odebrał wyróżnienie dla powiatu żuromińskiego w konkursie Ekopozytyw Mazowsza za 2013r. zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla najlepszych beneficjentów.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w Warszawie 23.10 br. w Galerii Porczyńskich. Powiat Żuromiński otrzymał wyróżnienie w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku Mazowsza.

Przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Opublikowano dnia .

W dniu 21 października 2014r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie, Starosta Żuromiński przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium  dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.  

Nagroda im. Grzegorza Palki dla Starosty Żuromińskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 19 października 2014 r. w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie wręczone zostały nagrody im. Grzegorza Palki, przyznawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Za działania na rzecz rozwoju powiatu żuromińskiego został wyróżniony Starosta Żuromiński Janusz Welenc.

„B I A Ł A N I E D Z I E L A” - bezpłatne badania i konsultacje medyczne

Opublikowano dnia .

Starostwo Powiatowe w Żurominie we współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Żuromińskim Centrum Kultury z a p r a s z a j ą mieszkańców Powiatu Żuromińskiego na bezpłatne konsultacje i badania medyczne, które przeprowadzone będą  w dniu 26 października 2014 roku w godzinach 10.00- 16.00 w Żuromińskim Centrum Kultury. Konsultacje prowadzić będzie 5 lekarzy z następującymi specjalizacjami:

  • diabetologia,
  • endokrynologia,
  • choroby wewnętrzne.

Podczas konsultacji wykonywane będą następujące badania diagnostyczne:

- pomiar glukozy,
- pomiary ciśnienia,
- porady w zakresie cukrzycowej,
- konsultacje w zakresie stopy cukrzycowej.

Badania specjalistyczne obejmować będą:

  • zebranie wywiadu medycznego,
  • badanie przedmiotowe – ocena wydolności układu krążenia (m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, osłuchiwanie serca), ocena układu oddechowego (m.in. osłuchiwanie płuc), ocena powikłań cukrzycy polineuropatia cukrzycowa (badanie czucia: powierzchownego, głębokiego, temperatury, wibracji),
  • badanie tętna na jednoimiennych tętnicach obwodowych,
  • badanie antropometryczne w tym ocena BMI, WHR.

Ponadto serdecznie zapraszamy lekarzy opiekujących się chorymi na cukrzycę oraz lekarzy rodzinnych na wykład Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Pana dr hab. n. med. Pawła Piątkiewicza na temat  „Jak bezpiecznie leczyć insuliną pacjenta w wieku podeszłym.” Wykład rozpocznie się o godz. 11.00.

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano dnia .

W dniu 17 października 2014r. Starosta Żuromiński  Janusz Welenc wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej  nauczycielom  oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński .