Informujemy, iż w dniu 24.12.2015r. (Wigilia) urząd Starostwa Powiatowego w Żurominie będzie nieczynny.

AKTUALNOŚCI

XX PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI KLUBÓW SENIORA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA W BIEŻUNIU

Opublikowano dnia .

W dniu 21.11.2015r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bieżuniu odbył się XX Jubileuszowy Przegląd Amatorskiej Twórczości Klubów Seniora Północnego Mazowsza "Być i czuć się potrzebnym". W Przeglądzie brało udział 13 Klubów z terenu Północnego Mazowsza : Klub Seniora ,,Nad Wkrą" w Bieżuniu, Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła w Szczutowie, Klub Seniora ,,Gorące Serca" w Lipowcu Kościelnym, Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów nr7 w Koziebrodach, Klub Seniora ,,Sami Swoi" w Brudzeniu, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sierpcu zespół ,,Weseli Seniorzy", Klub Seniora " Wrzosy" w Rypinie, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 7 w Drobinie Chór ,, Uśmiech Seniora ", Klub Seniora w Sarnowie, Klub Seniora ,,Wesoła Paczka" w Kuczborku-Osadzie, Klub Seniora ,,Zielenianki" w Zielonej, Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Mochowie Chór ,,Złota Jesień", Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sierpcu zespół ,, Sierpczanie".

Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 2015

Opublikowano dnia .

W dniu 24.10.2015 roku Jury w składzie:

  1. Wiktor Mieszkowski - przewodniczący,
  2. Stanisław Kęsik - członek,
  3. Marek Janusz Piotrowski - członek,
  4. Jerzy Piotrowski - sekretarz,

dokonało oceny wierszy nadesłanych na XX Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego. Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nadesłano 125 zestawów wierszy w dwóch kategoriach wiekowych, trzy zestawy nie spełniły wymogów regulaminowych i tym samym nie zostały poddane ocenie Jury.

Pobór krwi zakończony

Opublikowano dnia .

W dniu 22 listopada 2015r. odbył się pobór krwi w Stacji Caritas w Żurominie. Łącznie krew oddało 37 krwiodawców w ilości 37x450ml=16,65 litra.

Polski Czerwony Krzyż oraz Klub Honorowych Dawców Krwi dziękuje wszystkim krwiodawcom i krwiodawczyniom za trud i zaangażowanie się w oddawanie krwi.

Z poważaniem

Jerzy Bucholski

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Opublikowano dnia .

21 listopada to ważny dzień w życiu zawodowym pracowników socjalnych. To Wasze doroczne święto, w którym podkreślamy doniosłość zagadnień socjalnych i ukazujemy ogrom i ważność pracy wykonywanej przez rzesze pracowników w różnych instytucjach.
Wykonywane przez was zadania nie należą do łatwych, bo dotyczą najgłębszych ludzkich problemów, wymagają pochylenia się nad ludzką biedą czy niezaradnością życiową.
Pomoc udzielana drugiemu człowiekowi jest świadectwem człowieczeństwa, ludzkiej wrażliwości. Niech zawsze kieruje Wami świadomość, że ogromny wkład swojej pracy, zaangażowania, cierpliwości poświęcacie dla ludzi chorych, samotnych, oczekujących pomocy i wsparcia, potrzebujących często odrobiny ciepła, zainteresowania czy przyjaznego uśmiechu.
Życzę Państwu, aby misja którą wykonujecie była dla Was prawdziwym spełnieniem, a wdzięczność i ciepły uśmiech podopiecznych były nagrodą za oddawane serce.
 
Z wyrazami szacunku
Starosta Żuromiński
starosta

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

Opublikowano dnia .

W dniu 19 listopada 2015r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom Mazowiecki Kurator Oświaty Dorota Sokołowska, Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły z terenu działania delegatury. Stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński to:

  1. Aleksandra Krzesińska  - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w  Żurominie
  2. Paulina Zajdzińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  3. Marcin Karolkowski  – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  4. Miłosz Branewicz – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Odbiór przebudowanego mostu i odcinka drogi powiatowej Bieżuń - Drzazga

Opublikowano dnia .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 – Odcinek od km 6+435,40 do km 8+740,00”.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 2 960 050,57 zł.