AKTUALNOŚCI

Zawody Strzeleckie LOK-10m Honorowych Dawców Krwi PCK o Puchar Starosty Żuromińskiego - Jerzego Rzymowskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 23 sierpnia 2015r. 48 Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu powiatu żuromińskiego, w tym dwie kobiety, zgłosiło się do Punktu poboru krwi - Ambulansu RCKiK Warszawa ustawionego na terenie Caritas w Żurominie, w celu honorowego oddania krwi  oraz  udziału w  zawodach  strzeleckich LOK-10. Lekarz med. Małgorzata Pietryka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, po zbadaniu 43 krwiodawców  zezwolił na pobranie 0.450 l krwi od 40-tu honorowych dawców krwi PCK. Po oddaniu 18,0 litrów krwi w Ambulansie RCKiK, krwiodawcy uczestniczyli w zawodach strzeleckich LOK-10 o Puchar Starosty Żuromińskiego - Pana  Jerzego Rzymowskiego.

Organizatorzy zawodów strzeleckich:

  1. Starosta Żuromiński
  2. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Żurominie
  3. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Żurominie
  4. Redakcja Kuriera Żuromińskiego
  5. Zarząd Rejonowego Klubu HDK-PCK w Żurominie.

Zakaz wstępu do lasu

Opublikowano dnia .

W ślad za pismem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie znak ZG.2621.10.2015 z 19.08.2015 r. Starosta Żuromiński informuje, że w związku z utrzymującym się katastrofalnym zagrożeniem pożarowym obszarów leśnych od dnia 19.08.2015 r. do odwołania wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opublikowano dnia .

W dniu 13 sierpnia 2015r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:

  1. Renata Sadowska – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  2. Łukasz Syguła – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  3. Beata Kursa – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  4. Ewelina Szynkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  5. Ks. Mateusz Molak - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Umowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Bieżuń-Drzazga podpisana

Opublikowano dnia .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 sierpnia 2015r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń-Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00” z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, cena brutto: 2.960.050,57 zł, termin gwarancji i rękojmi: 72 miesiące. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.10.2015r.

FaniMani - sposób na finansowanie działań organizacji pozarządowej

Opublikowano dnia .

WAŻNA informacja dla lokalnych organizacji społecznych.

Uruchomione zostało w Interencie bezpłatne narzędzie, z którego mogą korzystać organizacje non profit. Polega ono na zbieraniu pieniędzy przy okazji zakupów w internecie. Zasadę jego działania można obejrzeć na stronie https://fanimani.pl/jak-to-dziala/

Z FaniMani korzysta już 1300 organizacji z całej Polski, a do projektu przyłączyło się 700 sklepów internetowych.

Więcej informacji na stronie: https://fanimani.pl/zbieram/