AKTUALNOŚCI

Święto Policji 2016

Opublikowano dnia .

W dniu 12 sierpnia 2016r. w sali kinowej Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie odbyły się uroczytości z okazji Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus oraz PRzewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich. Wśród zaproszonych przez policjantów gości byli m.in. proboszcz żuromińskiej parafii ks. Kazimierz Kowalski, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Aneta Goliat, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Wójt Gminy Siemiątkowo Piotr Kostrzewski, Przewodniczący Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie Eugeniusz Majewski, Sekretarz Urzędu Gminy w Lubowidzu Monika Kotłowska oraz Dyrektor Urzędu Pracy w Żurominie Pani Joanna Hajdas.

Obchody święta otworzył Komendant Powiatowy Policji w Żurominie Pan Witold Lemański. Następnie wręczone zostały awanse na wyższe stopnie dla policjantów oraz upominki dla wyróżniających się w ostatnim roku policjantów i pracowników policji. Starosta Żuromiński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego wręczyli ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie upominki dla:

  • Zbigniew Pudlak - Aspirant w Referacie Dochodzeniowo-Śledczym Wydziału Kryminalnego  Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
  • Krzysztof Krzywiński - Starszy sierżant w Referacie Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żurominie
  • Magdalena Kowalczyk - Starszy technik w Referacie Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

Afrykański pomór świń

Opublikowano dnia .

W dniu 11.08.2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gmin powiatu żuromińskiego, producentami trzody chlewnej dotyczące zapobiegania wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).  Omówiono skalę oraz sposoby uniknięcia zagrożenia.

Materiały dotyczące zapobiegania wystąpieniu afrykańskiego pomory świń znajdują się w ulotce w załączeniu.

pdfASF.pdf4.98 MB

Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Opublikowano dnia .

Informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych ( ich następców prawnych ), którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie od 5 lipca 1962 r.  do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym nadal stanie prawnym, o możliwości składania do Starosty Żuromińskiego wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych  i wielkości  przysługujących  im udziałów we wspólnocie.

Termin składania wniosków  upływa  31 grudnia 2016 r. 

Projekt "POGOTOWIE MATEMATYCZNE"

Opublikowano dnia .

„Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem”
J. Śniadecki

W matematyce wszystko jest proste, jasne i precyzyjne, logiczne. Spotykamy się z nią, na co dzień. Czy chcemy czy nie, na stale „gości w naszym życiu?. Dlaczego jedni ja uwielbiają a inni jej nie cierpią? Odwieczna walka humanistów i umysłów ścisłych. Jak w satyrycznym programie, w którym Jan Tadeusz Stanisławski przekonywał w monologu o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami wielkanocnymi Czy twierdzenie, „co było pierwsze, jajko czy kura”.

Wszechświat jest tak skonstruowany, że musi być równowaga. Matematyka wydaje się nam nauką trudną, bo trzeba ją zrozumieć. Wymaga systematyczności, cierpliwości i……….. ćwiczeń. Bo przecież „Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu”- Benjamin Britten.

Projekt obejmował będzie pomoc indywidualną dla dzieci i młodzieży z zakresu matematyki, a także chemii. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie „Pogotowie matematyczne”. Złożenie deklaracji oznacza, iż dziecko uczestniczyć będzie w całym cyklu zajęć oraz nie przerwie udziału w projekcie bez uzasadnionych powodów.

Czas trwania projektu: 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. Zajęcia odbywać się będą w Powiatowo -Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie, ul. Warszawska 4.

Oczekiwane rezultaty projektu:

1) pozbycie się stresu związanego z naukami ścisłymi
2) aktywniejsze uczestniczenie w lekcjach w szkole
3) podniesienie wiary we własne siły
4) uzyskiwanie coraz lepszych wyników w nauce.

Zajęcia prowadzi absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z przygotowaniem pedagogicznym -pani mgr Marzanna Pampuch.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu: Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna

tel: 23 657 25 97

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Patronat medialny nad projektem: „Kurier Żuromiński”

 

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

plakat Pogotowie