AKTUALNOŚCI

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Opublikowano dnia .

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniżej ofertę:

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tytuł zadania publicznego: Lato w teatrze „Szafoschron” – interdyscyplinarny projekt artystyczny dla dzieci i młodzieży
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw
Termin realizacji zadania: 8.07.2016r. – 22.07.2016r.

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 25 czerwca 2016r. do dnia 01 lipca 2016r. może zgłosić swoje uwagi do oferty (należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi). Uwagi należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfDOC160623.pdf224.92 KB

Czerwcowy pobór krwi w Żurominie

Opublikowano dnia .

5 czerwca br. odbył się organizowany już po raz czwarty w tym roku pobór krwi. Punktem poboru był Ambulans Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie stacjonujący przy Stacji CARITAS Diecezji Płockiej w Żurominie. 33 krwiodawców oddało honorowo krew w ilości 14,850 l. 

Polski Czerwony Krzyż oraz Klub Honorowych Dawców Krwi dziękują wszystkim krwiodawcom i krwiodawczyniom za trud i zaangażowanie się w honorowe oddawanie krwi. Dorosłych jak i pełnoletnią młodzież zachęcamy do honorowego oddawania krwi. Tym pięknym gestem możemy uratować niejedno życie. Za udostępnienie pomieszczeń oraz miejsca parkingowego dla ambulansu kierujemy słowa  podziękowania dla Stacji Caritas w Żurominie.

Następny pobór krwi odbędzie się 7 sierpnia br. w godz. 9.00 – 13.00, na który serdecznie zapraszamy.

Jerzy Bucholski

Kolejny Rajd Rowerowy za nami

Opublikowano dnia .

18 czerwca odbył się VII Powiatowy Rajd Rowerowy. Nie da się ukryć, że wydarzenie to, z roku na rok, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. My natomiast dbamy o to, by uczestnicy mogli je przeżyć jak najciekawiej. Był to kolejny rok, kiedy wyczerpały się wszystkie miejsca na rajd. 120 uczestników wraz z opiekunami przejechało trasę od Żuromina przez Wiadrowo, Osówkę, Rudę, aż do miejscowości Zieluń i z powrotem. Przejazd, jak co roku, odbywał się w dziesięcioosobowych grupach. Każda z nich miała zapewnionego opiekuna. W Zieluniu na terenie malowniczo położonego Gospodarstwa Agroturystycznego “Ostoja”, którego właścicielami są Państwo Mazurkiewicz, uczestnicy mieli zorganizowany posiłek z grilla. Po raz kolejny dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Staronia oraz Pana Andrzeja Morawskiego zorganizowano atrakcje dla uczestników imprezy, szczególnie dla tych najmłodszych. Były wyścigi na nartach, wyścigi w workach, rzuty lotkami do tarczy, rzuty piłeczkami do celu, rzuty krążkami do celu, strzały do bramki na celność, wyciskanie ciężarka 12 kg, rzut piłką lekarska w tył za głowę 2kg i 3 kg, pchnięcie kulą 4 kg i 6 kg oraz tradycyjne już drużynowe przeciąganie liny. W konkurencjach tych aktywny udział brały zarówno dzieci, jak i dorośli.

ĆWICZENIA RATOWNICZE NA OBIEKCIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W ŻUROMINIE

Opublikowano dnia .

W dniu 16 czerwca 2016 roku Komenda Powiatowa PSP w Żurominie przeprowadziła Ratownicze Ćwiczenia Pożarnicze na obiekcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Żurominie.
Ćwiczenia miały na celu zapoznanie ze specyfiką obiektu i zagrożeniami w nim występującymi, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych przy pożarach w placówkach leczniczych, ewakuacji poszkodowanych z obiektów zagrożonych pożarem oraz doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa medycznego.
W ćwiczeniach wzięły udział cztery Jednostki Ratowniczo Gaśnicze ternu powiatu.
Obserwatorami ćwiczenia byli Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie, Dowódca JRG KP PSP w Żurominie oraz Kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie.
Ćwiczenia umożliwiły ocenę umiejętności kadry dowódczej, doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie działań taktycznych i gaśniczych.
Zdjęcia KP PSP w Żurominie

RUSZAJĄ STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY- SKORZYSTAJ Z SZANSY!

Opublikowano dnia .

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017

W dniach od 13 do 30 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków do projektu.

Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się na dedykowanym systemie internetowym pod adresem www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ i wypełnić wniosek. Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu). Stypendium ma charakter naukowy. Musi zostać wydatkowane na cele edukacyjne. W roku szkolnym 2016/2017 wyniesie ono nie mniej niż 3800,00 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się!

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

pdfPlakat-ogólne_A4.pdf445.16 KB

Projekt "Wsparcie osób młodych"

Opublikowano dnia .

Zapraszamy do udziału w projekcie "Wsparcie osób młodych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 80 osób w tym 48 kobiet, 32 mężczyzn i 4 osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałych w województwie mazowieckim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 15 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu realizowane  będą następujące formy wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
  2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
  3. Szkolenia i kursy zawodowe dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb uczestników. Każdy z uczestników oraz uczestniczek będzie miał możliwość skorzystania z tzw. szkoleń „miękkich”, a także z indywidualnego wsparcia psychologicznego. W ramach szkoleń każdy uczestnik otrzyma dodatek szkoleniowy, a w trakcie stażu stypendium.
  4. 3-miesięczne staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.

Wsparcie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 13 do 24 czerwca 2016 r.

Liczba miejsc ograniczona

Więcej informacji na stronie www.wsparcieosobmlodych.pl lub pod numerem telefonu: 22 208 26 78, 22 208 21 10

pdfulotka_a4.pdf95.18 KB