AKTUALNOŚCI

Prace remontowe w szkołach prowdzonych przez Powiat Żuromiński

Opublikowano dnia .

Jak co roku szkoły prowadzone przez powiat żuromiński starają się wykorzystać okres przerwy wakacyjnej na wykonanie prac remontowych. Aktualnie remonty odbywają się w dwóch Jednostkach. Wymiana posadzki (położenie płytek) w trzech salach lekcyjnych na I piętrze, wymiana posadzki, drzwi, oświetlenia, montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz malowanie ścian w sali lekcyjnej z zapleczem na II piętrze – to prace dzięki, którym nowe oblicze uzyska Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Sala lekcyjna z zapleczem jest adaptowana pod potrzeby nowoczesnej pracowni chemicznej, umożliwiającej wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych. Nowa pracownia zostanie uruchomiona w liceum z początkiem roku szkolnego 2016/2017.
Łączny koszt prac remontowych i wyposażenia pracowni chemicznej wyniesie 99 290,00 zł, z czego 24 290,00 zł pozyskano Funduszu Prewencyjnego PZU, a 75 000,00 zł powiat żuromiński zabezpieczył w ramach środków własnych. Prace remontowe trwają również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. W szkole wymieniane są posadzki w trzech salach lekcyjnych oraz trwa malowanie pomieszczeń internatu.  Zaplanowany koszt remontu to kwota 15 000,00 zł, który zostanie sfinansowanych ze środków budżetowych powiatu.

Sierpniowy pobór krwi

Opublikowano dnia .

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Żurominie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi informuje, iż w dniu 07.08.2016r. w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędzie się pobór krwi w stacji opieki Caritas w Żurominie. W trakcie trwania poboru zorganizowany zostanie Turniej Strzelecki o Puchar Starosty. Wszystkich zainteresowanych oddaniem krwi zapraszamy.

Jerzy Bucholski
Kierownikow Biura Zarządu Rejonowego PCK w Żurominie

Szkoła Młodych Wilków na Łazach

Opublikowano dnia .

Po raz kolejny na Łazach w gminie Lubowidz organizowana jest tzw. Szkoła Młodych Wilków. Wielodniowa impreza plenerowa pod namiotami przyciągnęła entuzjastó kultury Indian Ameryki Północnej. Uczestników imprezy odwiedził Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski.

IMG 9521IMG 9525IMG 9528IMG 9531IMG 9532

Prace modernizacyjne w budynkach na ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie

Opublikowano dnia .

Na zlecenie Powiatu Żuromińskiego trwają prace w zespole budynków biurowych z częścią mieszkalną przy ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie polegające na :
  • Wykonaniu robót budowlanych  remontu pomieszczeń biurowych,
  • Remoncie instalacji centralnego ogrzewania,
  • Wymianie instalacji elektrycznej,
  • Wykonaniu sieci elektryczno-logicznej (LAN),zintegrowanej  instalacji alarmowej i sygnalizacji ppoż. oraz  instalacji telefonicznej

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, 09-400 Płock, Maszewo Duże, Ul. Dębowa 37, która zawartła z Zarządem Powiatu Żuromińskiego umowę w dniu 12 maja br. na realizację prac, któe zakończyć mają się 20.09.2016r. W IV kwartale 2016r. planowane jest przeniesienie do ww. budynku na ulicy Olszewskiej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego zakończone

Opublikowano dnia .

W dniu 9 lipca na łowisku Borek w Bieżuniu odbyły się Indywidulane Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego. W indywidualnych zawodach wzięło udział 19 osób. Organizatorami zawodów byli Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie. Zbiórka zawodów nastąpiła o godzinie 6:00. Następnie po rejestracji zawodników przystąpiono do losowania sektorów i miejsc startowych. Pierwsza tura połowu rozpoczęła się o godzinie 7:30. W międzyczasie około godziny 10 po przerwie i zważeniu złowionych przez zawodników ryb nastąpiła zmiana sektorów i miejsc połowu. Około godziny 12:30 połów zakończył się i przystąpiono do ważenia w drugiej turze. Około godziny 14:00 nastąpiło uhonoroanie laureatów i wręczenie pucharów dla najlepszych zawodników. Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski oraz Prezes Bieżuńskiego Towarzystwa Wędkarskiego Pan Ireneusz Rybicki.

Wyniki przedstawiają sie następująco:

I miejsce - Konrad Czajkowski
II miejsce - Łukasz Baca
III miejsce - Adam Zawłocki
Największa rybę zawodów złowił Pan Jarsoław Gadecki - karp 590g. 

Po wręczeniu nagród odbył się grill dla uczestników zawodów. Nagrody w postaci puchrów ufundowało Starostwo Powiatowe w Żurominie.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Bieżuńskiego Towarzystwa Wędkarskiego za przygotowanie łowiska oraz organizację zawodów od strony technicznej.

KOMUNIKAT

Opublikowano dnia .

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty zarejestrowane przez dawne sądy wojewódzkie, które nie przerejestrowały się do Krajowego Rejestru Sądowego:

  1. na mocy art. 9 ust 2 i ust. 2a Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) do czasu rejestracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych
  2. podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy o KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone w rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. (podstawa prawna art. 9 ust. 2 i 2a ww. ustawy).

Zgodnie zatem z ww. przepisami stowarzyszenia nieprzerejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym zostają wykreślone ze spisu stowarzyszeń podlegających nadzorowi Starosty Żuromińskiego, a dokumentacja stowarzyszeń, która została zgromadzona w Starostwie Powiatowym w Żurominie zostanie zarchiwizowana.

Starosta Żuromiński
Jerzy Rzymowski