20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Siemiątkowie

Opublikowano .

Siedziba: ul. Parkowa 2, 09-135 Siemiątkowo;  
Nr KRS: 0000019812 Data rejestracji: 19.06.2001r.
Cele, zadania i sposoby działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Prezes: Zenon Załęski

e-max.it: your social media marketing partner