20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeczanowie

Opublikowano .

Siedziba: Krzeczanowo 23; 09-135 Siemiątkowo
Nr KRS: 0000019690 Data rejestracji: 19.06.2001r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Prezes: Robert Rudziński

e-max.it: your social media marketing partner