Informacje o zarządzie

Zbiórki publiczne po nowemu od 18 lipca 2014 r.

Opublikowano .

Nie będzie już urzędowych decyzji na zbiórki publiczne – to obywatele zdecydują o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL

Co się zmienia od 18 lipca 2014 roku ?

·   Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić bez żadnych dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).
·   W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów – wystarczy zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu, tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki. Wszystko to po to, by ale każdy obywatel miał łatwy dostęp do informacji, o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.

Szczegóły zmiany

Nowa ustawa dotyczyć będzie tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków a darczyńca pozostaje anonimowy.

1) Zbieranie na dobre cele przez przelewy na konto – gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany – nie będzie podlegało regulacji dotyczącej zbiórek publicznych.

2) Także dla tych zbiórek – organizowanych w przestrzeni publicznej, gdzie darczyńca i zbierający nie znają się – wprowadzone są znaczne ułatwienia. 

Ustawa znosi obowiązek uzyskiwania „pozwoleń” na zbiórkę publiczną - zastąpią je zgłoszenia na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL. Publikacja na portalu nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni – dla zgłoszenia tradycyjną pocztą lub faksem. Portal ZBIÓRKI.GOV.PL ruszy w momencie wejścia w życie ustawy.

Zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek (84 zł od zbiórki)  oraz kosztowny – szczególnie dla mniejszych inicjatyw - obowiązek publikacji sprawozdań w prasie. Organizator zbiórki będzie mógł zgłosić zbiórkę elektronicznie lub na piśmie, przesyłając formularz pocztą lub faksem  do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zgłoszenie elektroniczne będzie proste do wypełnienia i pozwoli na szybszą rejestrację zbiórki – w ciągu max. 3 dni. Będzie do niego potrzebny podpis cyfrowy – ale nie trzeba się uciekać do płatnych narzędzi. Wystarczy bezpłatny podpis, tzw. profil zaufany ePUAP, który można założyć na portalu ePUAP, a później jednorazowo „potwierdzić” stawiając się w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub NFZ.

3) Teraz informacje o zbiórkach i sprawozdania z nich przechowywane są w urzędzie. Na mocy nowej ustawy będą dostępne online dla wszystkich.

Wszystkie zbiórki publiczne – małe, duże, ogólnopolskie i lokalne – będą zgłaszane na ZBIÓRKI.GOV.PL. To też ułatwi społeczną kontrolę – informacja na temat zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty i dostępny dla wszystkich. Więcej na stronie www.mac.gov.pl .
e-max.it: your social media marketing partner