Informacje o zarządzie

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPZZOZ w Żurominie

Opublikowano .

Ogłoszone dwa konkursy na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie nie doprowadziły do wyboru kandydata z powodu braku ofert. Wobec powyższego Zarząd Powiatu, działając w oparciu o zapisy Ustawy o działalności leczniczej, zwrócił się do dyrektora SPZZOZ o przedstawienie propozycji kandydata na ww. stanowisko.

Dyrektor SPZZOZ w Żurominie zaproponował kandydaturę Pana Sławomira Pusza. Działając na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 954) Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentacją dot. kwalifikacji zawodowych, dorobku oraz przebiegu pracy zawodowej Pana Sławomira Pusza wydała pozytywną opinię o ww. kandydacie.

W dniu 29 marca br. Zarząd Powiatu Żuromińskiego przekazał Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie opinię komisji konkursowej o kandydacie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.

e-max.it: your social media marketing partner