Informacje o zarządzie

Targi Międzynarodowe - Informacja z Agencji Rynku Rolnego

Opublikowano .

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w ramach realizacji współpracy międzynarodowej w zakresie wsparcia eksportu produktów rolno-żywnościowych przez polskich przedsiębiorców oraz promocji polskiej żywności bierze udział w organizacji i ułatwianiu dostępu do targów przedsiębiorcom poprzez zapewnienie przestrzeni wystawienniczej oraz częściowy zwrot kosztów kwalifikowalnych udziału w danej imprezie. W drodze analiz potencjału promocyjnego imprez międzynarodowych organizowanych w okresie I półrocza 2012 r. wyłoniono następujące imprezy targowe, jako zasługujące na wsparcie ARR w zakresie udziału polskich podmiotów:
  1. Food Expo w Herning / Dania 18 – 20 marca 2012 r.  – szacowany koszt udziału ok. 2850 zł za osobę, termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR – 20 lutego 2012 r.
  1. DJAZAGRO w Algierze / Algieria 23 – 26 kwietnia 2012 r.  - Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 4500 zł za osobę -  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR – 24 lutego 2012 r.
  1. SIAL Canada w Montrealu / Kanada 9-11 maja 2012 r. - Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 9800 zł za osobę -  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR – 24 lutego 2012 r.

UWAGA – w przypadku udziału w wyjeździe na targi DJAZAGRO w Algierze lub SIAL Canada w Montrealu - możliwe dofinansowanie 50 % kwalifikowanych kosztów udziału (maks. 8000 PLN / 1 przedstawiciela firmy).

Należy podkreślić,  że ARR uzyskała informacje o wzroście zainteresowania importem żywności polskiej na rynki Danii (i Skandynawii) a także Algierii i Kanady (wzrost importu zanotowano w 2011r., podczas gdy obecnie Kanada przygotowuje się do zawarcia umowy o wolnym handlu z Unią Europejską).  

Ponadto, informujemy że w przypadku podmiotów, które nie mogą uczestniczyć w targach istnieje również możliwość wysyłki próbek towarów i/lub materiałów reklamowych na polskie stoiska informacyjne organizowane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (bez konieczności udziału w targach).    

Szczegółowe informacje te zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.

e-max.it: your social media marketing partner