AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowano .

 

      W dniu 03 kwietnia 2012 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Porządek spotkania:
1.  Przedstawienie struktury działania systemu zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu.
2.Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów zamieszkania zbiorowego oraz prowadzenie działań w tych obiektach.
3.Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu żuromińskiego w świetle nowych unormowań prawnych (salmonelle, białaczka, grypa ptaków, gminne programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt).
4. Analiza transportu Toksycznych Środków Przemysłowych przez teren powiatu z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych.
5.Analiza stanu bezpieczeństwa w zakładach o zwiększonym ryzyku zanieczyszczenia środowiska oraz podjętych działaniach w (Pomatics w Żurominie, Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie, zakład produkcyjny w Bądzynie).
6.Bezpieczeństwo budowlane w obiektach zamieszkania zbiorowego oraz prowadzenie działań ratowniczych na tych obiektach.
7.Bezpieczeństwo hydrologiczne na terenie powiatu.
8.    Prezentacja systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach, możliwościach wykorzystania sił i środków do działań w sytuacjach kryzysowych.
9.Wolne wnioski.     

 
e-max.it: your social media marketing partner