Informacje o zarządzie

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Zatwierdzony

Opublikowano .

W dniu 25.02.2011 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zatwierdził Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Żuromińskiego. Wojewoda Mazowiecki podziękował Starostom za zaangażowanie w tworzenie Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego.
Głównym celem nowego planu jest zapewnienie skoordynowanego i efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które przekraczają możliwości gminy. Definiują zakres odpowiedzialności oraz sposób funkcjonowania organów i służb. Obejmują cztery fazy zarządzania kryzysowego: zapobieganie, przygotowywanie, reagowanie i odbudowę.
Nowe plany zawierają charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia wraz z zestawieniem środków planowanych do wykorzystania w sytuacji kryzysowej. Uwzględniono również procedury reagowania kryzysowego i zadania w zakresie monitorowania zagrożeń.

DSC00048.jpgDSC_0334.JPGDSC_0337.JPGDSC_0338.JPG

DSC_0342.JPGDSC_0343.JPGDSC_0351.JPGDSC_0388.JPG

e-max.it: your social media marketing partner