Informacje o zarządzie

Kwalifikacja wojskowa 2010

Opublikowano .

Na terenie Powiatu Żuromińskiego w okresie od 6 do 23 kwietnia 2010 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekała Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej był budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRACY POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Lp. Wyszczególnienie Rocznik podstawowy Roczniki starsze
1 2 3 4
1

Stawiło się

358 11
2

Nie stawiło się - nieusprawiedliwieni

2 6
3

Nie stawiło się – usprawiedliwieni 

1 1
4.

1) uznano za zdolnych (kat. A)
2) uznano za niezdolnych:

a) w czasie pokoju (kat. D)
b) trwale (kat. E)
3) uznano za czasowo niezdolnych (kat. B)
335
23
19
3
1
8
3
2
-
1

Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 8 kobiet:

Wyszczególnienie Uznano za zdolnych
(kat. A)
Uznano za niezdolnych
Uznano za czasowo niezdolnych
(kat. B)
(kat. D)
(kat. E)
Kobiety
6
1
-
1

 

e-max.it: your social media marketing partner