Informacje o zarządzie

Kwalifikacja wojskowa 2010

Opublikowano .

 

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich, kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żuromińskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 6 do 23 kwietnia 2010 r.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, ul. Szpitalna 56.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA WEDŁUG GMIN

Lp.

Nazwa gminy

Termin kwalifikacji wojskowej

Osób

1

2

3

4

1.

Gmina i Miasto Żuromin

06.04 – 12.04.2010 r.

153

2.

Gmina Lutocin

13.04 – 13.04.2010 r.

49

3.

Miasto i Gmina Bieżuń

14.04 – 15.04.2010 r.

59

4.

Gmina Lubowidz

15.04 – 16.04.2010 r.

35

5.

Gmina Siemiątkowo

19.04 – 20.04.2010 r.

40

6.

Gmina Kuczbork-Osada

20.04 – 21.04.2010 r.

43

7.

Kwalifikacja wojskowa kobiet

22.04.2010 r.

8

8.

Dzień dodatkowy

23.04.2010 r.

 

RAZEM OSÓB

387

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia Powiatowej Komisji Lekarskiej :

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport + potwierdzenie zameldowania),

- posiadane dokumenty lekarskie dot. stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia kwalifikacji wojskowej,

- ponadto dla celów ewidencji wojskowej dostarcza:

- aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy),

- dokument stwierdzający poziom wykształcenia - świadectwo ukończenia szkoły,

- prawo jazdy (jeśli posiada),

Osoba zgłaszająca się do komisji lekarskiej kolejny raz przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport + potwierdzenie zameldowania),

- wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa),

- dokumenty lekarskie dot. zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru (kwalifikacji wojskowej).
e-max.it: your social media marketing partner