20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Spotkanie w sprawie konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano .

W dniu 16 września 2014r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 4 września 2014 roku do dnia 19 września 2014 roku. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

pdfkonsultacje.pdf253.07 KB

e-max.it: your social media marketing partner