Informacje o zarządzie

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano .

W dniu 17 grudnia 2013r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje:

  1. projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego zmieniającej uchwałę określającą tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  3. projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych powiatu żuromińskiego,
  4. projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 -2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 05 grudnia 2013 roku do dnia 22 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący konsultacji
Joanna Jucewicz - Morawska

pdfProjekt uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego zmieniającej uchwałę określającą tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, oraz projekt uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych powiatu żuromińskiego469.61 KB

pdfUchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego w sprawie przyjęcia oraz skierowania do konsultacji społecznych i opiniowania projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,365.16 KB

pdfProjekt Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 -2020 1.3 MB

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020734.01 KB

e-max.it: your social media marketing partner