20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie I kadencji

Opublikowano .

02 lipca 2013 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie I kadencji. Rada została powołana przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 18 czerwca 2013 roku. Uroczystego wręczenia aktów nominacji na członków Rady dokonał Starosta Żuromiński Janusz Welenc, który otworzył spotkanie i prowadził je do momentu wyboru Przewodniczącego Rady. Pierwsze posiedzenie Rady poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym. Członkowie Rady dokonali wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady w następującym składzie osobowym: Przewodniczący Rady Pan Marcin Jabłoński, Wiceprzewodnicząca Rady Pani Zofia Leszczyńska, Sekretarz Rady Pan Marek Markowski. Podczas posiedzenia dyskutowano o zadaniach Rady oraz słabych i mocnych stronach organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu. W planach na najbliższy czas uwzględniono przygotowanie apelu skierowanego do gminnych władz samorządowych w sprawie poparcia inicjatywy Starosty Żuromińskiego dotyczącej programu utworzenia lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 IMG 7536IMG 7539IMG 7540IMG 7542IMG 7543IMG 7544IMG 7545IMG 7546IMG 7547IMG 7548
e-max.it: your social media marketing partner