Informacje o zarządzie

Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano .

l.p.

Imię i nazwisko

Nazwa organizacji pozarządowej

Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury

1.

Alicja Gajewska

Stowarzyszenie Praca – Rozwój - Edukacja

Pani Alicja Gajewska jest osobą zaangażowaną w sprawy społeczności lokalnej, lubi i chce działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskich. Jest osobą ambitną, pracowitą, chętnie podejmuje inicjatywę i uczestniczy w różnego rodzaju działalności społecznej.

2.

Marcin Jabłoński

Stowarzyszenie Obywatel 805

Pan Marcin Jabłoński – działacz społeczny (członek trzech stowarzyszeń), pasjonat lokalnej historii. Utożsamia się z głównym celem Stowarzyszenia Obywatel 805 – działaniem na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Na tej płaszczyźnie był współliderem wszystkich proobywatelskich akcji Obywatela 805, w tym „Herbatki z radnym” czy „Debaty kandydatów na Burmistrza GiM Żuromin”

3.

Krzysztof Jakubowski

Stowarzyszenie WZU

Pan Krzysztof Jakubowski jest osobą kreatywną i przedsiębiorczą. Potrafi pracować w zespole, co jest niewątpliwym atutem w działalności organizacji pozarządowych.

4.

Zofia Leszczyńska

Stowarzyszenie Na Pograniczu

Pani Zofia Leszczyńska jest aktywnym i zaangażowanym członkiem stowarzyszenia, sekretarzem zarządu, posiada doświadczenie i wiedzę, które będą przydatne w działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5.

Marek Markowski

Towarzystwo Miłośników Ziemi Żuromińskiej

Pan Marek Markowski według wiedzy członków TMZŻ spełnia wszelkie wymogi i oczekiwania aby godnie reprezentować Stowarzyszenie w PRDPP

6.

Hanna Szuba

Stowarzyszenie Informacja - Integracja

Pani Hanna Szuba jest osobą sumienną i kontaktową. Posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządów oraz doświadczenie wieloletnie w obszarze pracy w NGO.

e-max.it: your social media marketing partner