Informacje o zarządzie

Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu dotyczące umiejętności tworzenia partnerstw lokalnych

Opublikowano .

W dniu 21 marca 2013r. w Żuromińskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu dotyczące umiejętności tworzenia partnerstw lokalnych. Celem warsztatów było nawiązanie kontaktów, nabycie praktycznych umiejętności wspólnego działania oraz wzajemna wymiana doświadczeń związana z partnerstwami pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym i pozarządowym. W trakcie warsztatów przedstawione zostały założenia i bezpłatna oferta usług oraz doradztwa dla organizacji pozarządowych, które są dostępne w ramach projektu Ambasada Sukcesu. Warsztaty poprowadził trener Mazowieckiego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „Ambasada sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

IMG_6179.JPGIMG_6180.JPGIMG_6181.JPG

e-max.it: your social media marketing partner