Informacje o zarządzie

Spotkanie organizacji pozarządowych w sprawie wyboru przedstawicieli do prac komisji konkursowej

Opublikowano .

W dniu 11 lutego 2013r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się plenarne spotkanie organizacji pozarządowych, podczas którego wyłoniono dwóch przedstawicieli do prac komisji konkursowej, powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. Reprezentantami organizacji zostali: Pani Zofia Leszczyńska - Stowarzyszenie Na Pograniczu oraz Pan Jerzy Bucholski - Polski Czerwony Krzyż/Związek Harcerstwa Polskiego.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-max.it: your social media marketing partner