20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Nagroda Pro Publico Bono

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy, że do 31 marca br. trwa II konkurs o Nagrodę Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”, która obecnie nosi imię wybitnego polskiego filozofa i mistrza pracy organicznej – Mirosława Dzielskiego.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje obywatelskie, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dotychczasowych laureatów Nagrody Pro Publico Bono – Dziesięciolecia i Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej (1999 i 2009). Laureaci i wyróżnieni w tym konkursie zostaną zakwalifikowani do udziału w konkursie jubileuszowym o Nagrodę Dwudziestopięciolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej, który odbędzie się w roku 2014.

Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się za pośrednictwem właściwego miejscowo starosty powiatowego (w przypadku powiatów grodzkich: prezydenta miasta).

Szczegółowe zasady konkursu oraz tryb wyłaniania laureata Nagrody dostępne są na stronie http://propublicobono.pl/B/Nagroda_Pro_Publico_Bono/
Nagroda_Pro_Publico_Bono_im._M._Dzielskiego/

Laureata Nagrody wyłania Kapituła Nagrody, działająca niezmiennie od dziesięciu lat pod patronatem jej Pierwszego Honorowego Przewodniczącego Kapituły, J.Eminencji ks.Franciszka kardynała Macharskiego.

Patronat programowy nad Nagrodą sprawuje obecnie Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” – jeden z trzech laureatów Nagrody Pro Publico Bono – Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej (2009).

e-max.it: your social media marketing partner