20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Ankieta dla organizacji pozarządowych dotycząca oceny współpracy

Opublikowano .

Zwracam się z prośbą o wypełnienie dostępnej na stronie internetowej ankiety dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oceniającej współpracę poza finansową powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz ww. podmiotami w 2012r. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie pok. nr 32, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin lub przesłać na adres Starostwa w terminie do dnia 22 lutego 2013r.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowym

ANKIETA.doc ANKIETA.doc (50.00 KB) | ANKIETA.pdf ANKIETA.pdf (402.42 KB)

e-max.it: your social media marketing partner