Informacje o zarządzie

Szkolenie Pozaprojektowe źródła finansowania dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

W dniu 24 listopada 2012r. w Żurominie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, które poprowadził Pan Jakub Kamiński. W szkoleniu wzięło udział 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu żuromińskiego. Reprezentowali oni m.in. PCK, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie „Na Pograniczu”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wspólnie omówiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków na działalność społeczną, tzw. fundraising oraz podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie prowadzone było metodami warsztatowymi z dużym zaangażowaniem uczestników. Omówione zostały podstawy uruchomienia działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych oraz podstawy tworzenia biznes planu. Uczestnicy w małych grupach zadaniowych generowali pomysły na działalność gospodarczą. Szkolenie zainspirowało ich do działania, zwiększyło ich motywację do pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz zmniejszyło obawy, dając więcej pewności do własnych działań w zakresie rozwoju ich własnych organizacji.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Żurominie
Joanna Jucewicz-Morawska

e-max.it: your social media marketing partner