Informacje o zarządzie

Informacja ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Opublikowano .

W dniu 12 września 2012r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyły się konsultacje Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. Podczas spotkania przedyskutowano treść zapisów Programu. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaakceptowali projekt Programu bez uwag. Dziękuję przedstawicielom organizacji, którzy uczestniczyli w spotkaniu za zaangażowanie, chęć pogłębiania współpracy z samorządem oraz otwartość i gotowość do dyskusji.

Przewodniczący konsultacji
Joanna Jucewicz - Morawska

IMG_4660.JPGIMG_4661.JPG

e-max.it: your social media marketing partner