Informacje o zarządzie

UCHWAŁA RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano .