Informacje o zarządzie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

Opublikowano .

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 ro.

Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego (483.29 KB)

e-max.it: your social media marketing partner