20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego

Opublikowano .

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w zakresie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

Informacje o konkursie na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego

e-max.it: your social media marketing partner