Informacje o zarządzie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego Uchwałą Nr 199/2011 z dnia 9 września 2011r. zarządził konsultacje Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r. Konsultacje przeprowadza się w formie:

• spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków, które odbędzie się w dniu 28 września 2011r. o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie,

• internetowego forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Powiatu. W ramach internetowego forum konsultacyjnego projekt programu jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem www.konsultacje.zuromin-powiat.pl do dnia 4 października 2011r., a zainteresowane osoby mają prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach.

Bożena Jackowska Przewodniczący konsultacji

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zarządzenia konsultacji programu współpracy Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zarządzenia konsultacji programu współpracy (82.58 KB)

Projekt Programu współpracy Projekt Programu współpracy (118.57 KB)

Tabela zgłaszanych uwag i wniosków do Programu współpracy Tabela zgłaszanych uwag i wniosków do Programu współpracy (42.67 KB)

e-max.it: your social media marketing partner