Informacje o zarządzie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu żuromińskiego w 2019 r.

Opublikowano .