Informacje o zarządzie

Podpisanie Umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W dniu 02.03.2017 roku  podpisano Umowę pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Jerzego Rzymowskiego – Starostę Żuromińskiego,  Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę Żuromińskiego przy  kontrasygnacie Ireny Brejny – Skarbnika Powiatu, a firmą  Agencja „CEZAR” Piotrowicz Spółka Jawna z Mińska Mazowieckiego. Przedmiotem  umowy jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację  stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  z warunkowym przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów  uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność   osób fizycznych  i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1050,585 ha (±5%), położonych na terenie powiatu  żuromińskiego dla 23 obrębów w gminie Lubowidz tj. obrębu Biały Dwór, Cieszki, Dziwy, Huta, Jasiony, Kipichy, Kozilas, Lisiny, Łazy, Mały Las, Obórki, Osówka, Płociczno, Przerodki, Purzyce, Rynowo, Syberia, Toruniak, Wronka, Wylazłowo, Zdrojki, Żarnówka, Żelaźnia oraz obrębu Nowopole w gminie Siemiątkowo. Wartość umowy 37 692,00 zł,  termin realizacji 30 października 2017 r.

e-max.it: your social media marketing partner