20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lutocin

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 marca 2017 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Lutocin” z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 19 987,50 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.08.2017 r.

e-max.it: your social media marketing partner