Kalendarz

thumb uromin10

Informacje o zarządzie

Umowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Bieżuń-Drzazga podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 sierpnia 2015r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń-Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00” z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, cena brutto: 2.960.050,57 zł, termin gwarancji i rękojmi: 72 miesiące. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.10.2015r.

IMG 6596IMG 6601

e-max.it: your social media marketing partner