AKTUALNOŚCI

Umowa na odnowę nawierzchni dróg powiatowych podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 7 lipca 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej C69 B3 PU na powierzchni 43 750,00m2” z firmą BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę brutto w wysokości: 318.570,00zł ( słownie: trzysta osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 29.08.2014r.
e-max.it: your social media marketing partner