Kalendarz

thumb uromin10

Informacje o zarządzie

Przebudowa linii energetycznej w m. Wiadrowo

Opublikowano .

W dniu 21 maja 2014r.  dokonano protokolarnego odbioru zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin – Osówka w zakresie przebudowy istniejącej linii napowietrznej NN-0,4 kV celem usunięcia kolizji z drogą powiatową nr 4607W Żuromin – Osówka w m. Wiadrowo”.  Zadanie to polegało na przebudowie istniejącej linii napowietrznej Nn ze stacji S6-800 i S6-1057 w postaci  wymiany stanowisk słupowych E-10,5/12 – szt. 1 oraz stanowisk słupowych E-12/12 – szt. 2 w m. Wiadrowo. Prace w terenie wykonywał wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma - PUH „ELEKTRA” Katarzyna Ksybek, ul. Powstańców Wielkopolskich 14,  06 – 500 Mława. Koszt zadania brutto wyniósł – 27 953,23 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 23/100).

Wiadrowo slupy 2014 1Wiadrowo slupy 2014 2

e-max.it: your social media marketing partner