20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Remonty dróg powiatowych

Opublikowano .

Kończą się prace w terenie, związane z  wykonaniem zadania pn.: „Remont dróg powiatowych 4601W Nowa Wieś – Działdowo w m. Łążek, 4640W Bieżuń – Szreńsk –Mława w m. Karniszyn oraz 4613W od drogi 541 Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia”. Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana  Roweckiego ,,Grota” 8, które zrealizowało zadanie  za  cenę w wysokości 86 539,73 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 73/100). 

Remont Karniszyn 3Remont Lazek 2014 1Remont Syberia 2014 3

e-max.it: your social media marketing partner