Informacje o zarządzie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł w ramach wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn.:  ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr 4632W Sadłowo – Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”. W chwili obecnej trwają prace w terenie a roboty drogowe wykonuje wyłoniona w przetargu nieograniczonym  firma  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość zadania wynosi 454 094,09 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 09/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.07.2014r.

Sadlowo 2014 2Sadłowo 2014 a 9Sadłowo 2014 a 10

e-max.it: your social media marketing partner