Informacje o zarządzie

Powiat Żuromiński otrzyma dodatkowe środki na przebudowę drogi Lutocin-Chrapoń wraz z modernizacją mostu

Opublikowano .

Zespoł d/s infrastruktury, rozwoju lokalnego, polityki regionalnej oraz środowiska komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, pozytywnie zaopiniował podział środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2014r. Pozytywnie zostało zaopiniowanych 171 wniosków jednostek samorządu terytorialnego w tym wniosek Zarządu Powiatu Żuromińskiego w wysokości 1 072 000 zł na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Lutocin-Chrapoń" wraz z modernizacją mostu w miejscowości Chrapoń. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejącego mostu w m. Chrapoń (gmina Lutocin) polegającą na poszerzeniu mostu z usytuowaniem na nim obustronnych chodników dla pieszych  oraz  przebudowę drogi dojazdowej do mostu o długości 2,60 km polegającej między innymi na poszerzeniu szerokości jezdni do 6,0 m na odcinkach drogi o przekroju ulicznym oraz 5,50 m na odcinkach drogi o przekroju szlakowym, budowie kanalizacji deszczowej i budowie chodników w m. Chrapoń oraz ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Całkowita wartość zadania wynosi 2 746 388 zł
e-max.it: your social media marketing partner