20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2014r.

Opublikowano .

 1. Przebudowa drogi powiatowej Olszewo-Dębsk
 2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sadłowo - II etap
 3. Przebudowa mostu w miejscowości Chrapoń wraz  z drogą dojazdową Lutocin-Dębówka
 4. Remont chodnika w miejscowości Sławęcin
 5. Remont chodnika w miejscowości Kuczbork-Osada
 6. Przebudowa drogi powiatowej Sarnowo-Nowa Wieś wraz z budową ciągu pieszego
 7. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Krzeczanowo-Gradzanowo-Raciąż
 8. Remonty dróg powiatowych w miejscowościach Syberia, Karniszyn, Łążek
 9. Remont kapitalny instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 10. Remont kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu
 11. Zakup przyczepy do ciągnika w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie
 12. Realizacjia projektu unijnego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żurominie (Projekt BW)
 13. Realizacjia projektu unijnego dla Starostwa Powiatowego w Żurominie (Projekt EA)
 14. Dokończenie zadania budowy chodnika w miejscowości Chamsk
 15. Remont chodnika w miejscowości Rzężawy
 16. Opracowanie projektu modernizacji bloku B i C obiektu na ulicy Olszewskiej 9/11 w Żurominie
 17. Opracowanie projektu i dokumentacji przebudowy wejścia i parkingu przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
 18. Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych - 8,5 km
 19. Remonty wewnątrz budynku Zespołu Szkół Specjalnych
 20. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Żurominie na zakup i zamontowanie elektronicznej rejestracji pacjentów
 21. Zakup środków dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 22. Przebudowa drogi powiatowej Olszewko-Kuczbork
 23. Zakup ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 24. Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo
 25. Remont chodnika w miejscowości Poniatowo
 26. Remont chodnika w miejscowości Poniatowo
 27. Remont chodnika w miejscowości Chamsk
e-max.it: your social media marketing partner