20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na przebudowę drogi Żuromin – Osówka w zakresie chodników w miejscowości Wiadrowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 13 września  2013r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin – Osówka w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika strona lewa w km 0+974,10 do km 1+893,10 oraz budowy chodnika strona prawa od km 0+970,30 do km 1+969,10”  z firmą  Biuro Projektów i Inwestycji ,,PROBUD” S.C. ul. Konstytucji 3 Maja 33,09-200 Sierpc, za cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 409.252,40zł: (czterysta dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 40/100). Termin zakończenia robót  został ustalony na dzień 30.11.2013r.
e-max.it: your social media marketing partner