20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie

Opublikowano .

Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie, 09-304 Lubowidz  w dniu 3 września 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Budowa instalacji C.W.U. - montaż kolektorów solarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie” z firmą ANTINUS Sp. z o.o., 96-100 Skiemiewice, ul. Sobieskiego 39 B 5 za  cenę brutto w wysokości: 385.272,70 zł słownie: (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 70/100 ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2013r.
e-max.it: your social media marketing partner