20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Podpisanie umowy na przebudowę chodnika w m. Lutocin

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 sierpnia 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Lutocin przy drodze powiatowej nr 4620W Poniatowo - Lutocin – granica województwa - Września - Borowo”  z firmą F.H.T.U. „PLUS” s.c. Tomasz i Małgorzata Góralczyk, 09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 37, za  cenę brutto w wysokości: 63.048,64 zł: (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem złotych 64/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2013r.
e-max.it: your social media marketing partner