20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2013r.

Opublikowano .

 1. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowice
 2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Chamsk - budowa chodnika
 3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wiadrowo - budowa chodnika
 4. Ułożenie nowego chodnika w miejscowości Sławęcin
 5. Ułożenie nowego chodnika w miejscowości Gościszka
 6. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sadłowo
 7. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osówka
 8. Przebudowa drogi powiatowej Pątki-Sinogóra-Syberia-Kipichy - opracowanie projektu
 9. Przebudowa drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko - opracowanie projektu
 10. Przebudowa drogi powiatowej Zielona-Osówka
 11. Przebudowa mostu w miejscowości Ossowa wraz z droga dojazdową Raciąż-Pjawnia-Jaworowo
 12. Remonty odcinków dróg powiatowych: łącznie 11 300 m2
  1. Strzeszewo-Bieżuń
  2. Zieluń-Wronka
  3. Dębsk-Nadratowo
  4. Łążek-Działdowo
  5. Gradzanowo-Krzeczanowo
  6. Syberia-Kipichy
 13. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej - 8 tys. zł
 14. Środki finansowe na bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego - ok. 60 tys. zł
 15. Zakup narkotestów do badania kierowców przez Komendę Powiatową Policji w Żurominie
 16. Zwiększenie środków finansowych o 11 tys. zł dla nowo przyjętych 9 dzieci w ramach procesu wczesnego wspomagania w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
 17. Modernizacja podłogi w pomieszczeniach budynku w DPS w Bądzynie - 7 tys. zł
 18. Opracowanie dokumentacji technicznej - budowy astrobazy przy ZSP w Żurominie
 19. Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 20. Zakup koparko-ładowarki dla Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie
 21. Budowa instalacji ciepłej wody - montaż kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
 22. Budowa chodnika w miejscowości Rzężawy i Siemiątkowo - przeniesione z roku 2012
 23. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - projekt EA
 24. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt BW
 25. Zakup zagęszczarki dla Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie
 26. Remont mostu w Bądzynie
 27. Naprawa stożka mostu w Brudnicach
 28. Budowa ogrodzenia szkoły LO w Bieżuniu
 29. Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w LO w Bieżuniu
 30. Remont sali gimnastycznej w ZSP w Żurominie - cyklinowanie parkietu i malowanie sali
 31. Remont sali gimnastycznej w LO w Żurominie - cyklinowanie parkietu i malowanie sali
 32. Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego
 33. Opracowanie projektu technicznego i kosztorysu - budowy obiektu dydaktycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 34. Wymiana sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 35. Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Poradni Pscyhologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
 36. Budowa chodnika w miejscowości Lutocin
 37. Opracowanie projektu przebudowy mostu w miejscowości Chrapoń wraz z modernizacją drogi powiatowej
 38. Remont belki poprzecznej mostu w miejscowości Badzyń
 39. Remont mostu w miejscowości Brudnice
 40. Podłączenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do sieci centralnego ogrzewania Żuromińskich Zakładów Komunalnych
e-max.it: your social media marketing partner