Informacje o zarządzie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4618W Pietrzyk  Szoniec  Dębówka wraz z przebudową mostu w m. Głęboka

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z wykonaniem inwestycji pn. ,,Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka”. Prace w terenie objęły przebudowę mostu w m. Głęboka, wykonanie odwodnienia drogi oraz zjazdów a także ułożenie nowej nawierzchni na odcinku 2,976 km. W dniu 15 listopada 2012r. dokonano technicznego odbioru końcowego robót, które w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo. Łączny koszt prac drogowych oraz mostowych wyniósł 1 269 249,84 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 84/100). Inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego wsparta została środkami w wysokości 637 000,00 zł, pochodzącymi z rezerwy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

(1).jpg(2).jpg(3).jpg

e-max.it: your social media marketing partner