20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Remonty dróg powiatowych zakończone

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z zadaniem Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn: „Remont dróg powiatowych nr 4620W Nowa Wieś - Działdowo na odcinku 600,00 mb oraz 4620W Poniatowo-Lutocin-Granica woj. Września-Borowo na odcinku 600,00 mb”. W dniu 31 października 2012r. dokonano technicznego odbioru wykonanych prac, które zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 06-500 Mława, za cenę brutto w wysokości: 246 215,25 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 25/100). Zadanie to zostało wykonane ze środków własnych powiatu.

remontlazek.jpgremontponiatowo.jpg

e-max.it: your social media marketing partner