Informacje o zarządzie

Umowa na dostawę i montaż ławek szatniowych wraz z wieszakami w budynku hali przy LO w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 17.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą POLSPORT S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 59 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie” w zakresie Części IV – Dostawa i montaż ławek szatniowych wraz z wieszakami za cenę brutto w wysokości: 9.560,79 zł /słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 79/100/. Termin realizacji dostawy upływa z dniem 08.10.2012 r.
e-max.it: your social media marketing partner