20 LAT POWIATU pozioma

Informacje o zarządzie

Umowa na dostawę i montaż elektronicznej tablicy wyników podpisana

Opublikowano .

W dniu 17.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10, lok. 46, 05-120 Legionowo na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie” w zakresie Części II – Dostawa i montaż elektronicznej tablicy wyników za cenę brutto w wysokości: 10.578,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych/. Termin realizacji dostawy upływa z dniem 08.10.2012 r.
e-max.it: your social media marketing partner