Informacje o zarządzie

Umowa na remonty dróg powiatowych nr 4620W Nowa Wieś - Działdowo oraz 4620W Poniatowo-Lutocin-Granica woj. Września-Borowo - podpisana

Opublikowano .

W dniu 05.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 06-500 Mława na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg powiatowych nr 4620W Nowa Wieś - Działdowo na odcinku 600,00 mb oraz 4620W Poniatowo-Lutocin-Granica woj. Września-Borowo na odcinku 600,00 mb” za cenę brutto w wysokości: 246.215,25 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 25/100).Termin realizacji robót 30.09.2012 r.
e-max.it: your social media marketing partner