Informacje o zarządzie

Umowa na dostawę akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 11.09.2012 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego zawarł umowę poprzetargową z firmą MERIDA Sp. z o.o., 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 59, Oddział Płock, 09-402 Płock, ul. Graniczna 46 na realizację zamówienia publicznego w zakresie części I - Dostawa akcesoriów sanitarnych wraz z montażem do budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za cenę brutto w wysokości w: 36 783,15 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 15/100) Termin realizacji dostawy do dnia 02.10.2012 r.
e-max.it: your social media marketing partner